Grip op risico's, de beschikbaarheid, integriteit en de  betrouwbaarheid van uw informatie.

Bescherm de reputatie van uw organisatie en verhoog uw cyberweerbaarheid!

Vraag offerte aan

Informatie beveiliging, Privacy- en Cyber security

Information Security Management System (ISMS) voor ISO 27001, NEN7510, BIO & IBHO
Privacy Information Management System (PIMS) voor ISO 27701, AVG/GDPR
Cybersecurity wet voor Wbni/NIS Directive

ORGANISATIE

CyberManager is een softwareoplossing waarmee u alle zaken rondom het voldoen aan wet- en regelgeving, risicomanagement, informatiebeveiliging, monitoring, bewustwording en certificering inzichtelijk krijgt en integraal kunt benaderen. 

De CyberManager helpt u stapsgewijs met het opzetten, beheren en sturen van een managementsysteem voor privacy (PIMS volgens ISO 27701) en informatiebeveiliging (ISMS volgens ISO 27001). Het helpt u hierdoor te voldoen aan de AVG of aan informatiebeveiligingsnormen zoals de ISO 27001. Met de CyberManager borgt u deze processen eenvoudig in de gehele organisatie en ondersteunt u bij het behalen van eventueel een certificaat. Uiteraard geldt dit ook voor de NEN7510, BIO of IBHO normen voor informatiebeveiliging voor respectievelijk de zorg, de overheden zoals gemeenten, waterschappen, rijksoverheden, provincies en het onderwijs. Bovendien kunt u met Cybermanager aan een toezichthouder, externe auditor of uw (potentiele) klanten aantonen dat u In-control bent. Aanbieders van essentiële diensten (AED's) en de digital service providers (DSP's) kunnen met behulp van de CyberManager tevens voldoen aan de nieuwe Cyber Security wetgeving, de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen die afgeleid is van de EU Directive on security of network and information systems (NIS Directive). 

Bij Cybermanager staat intuïtief gebruik, gebruiksvriendelijkheid en acceptatie binnen uw organisatie voorop. Het is een schaalbare oplossing geschikt voor allerlei type organisaties met verschillende mate van complexiteit. Iedereen, zowel professionals als non-professionals, kan ermee werken. De Cybermanager is hierdoor ook geschikt voor kleine organisaties.

TECHNOLOGIE

Hackers bedenken steeds nieuwe manieren om systemen binnen te dringen. Beveiliging die vandaag nog werkt kan morgen alweer lek zijn waardoor u risico’s kunt lopen. U dient dus regelmatig uw beveiliging te testen.

De CyberManager biedt u diverse mogelijkheden voor geautomatiseerde scans die de beveiliging van uw systemen periodiek testen. Hierdoor heeft u een beter inzicht of uw digitale deuren open staan.

MENS

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de menselijke factor nog steeds de grootste veroorzaker is van datalekken. E-mailblunders, zwakke wachtwoorden, het openen van besmette (virussen/ransomware) e-mailbijlagen en het niet installeren van beveiligingsupdates komen helaas nog vaak voor.

De CyberManager biedt, naast een basis Privacy en Cyber Security bewustwordingstraining, diverse extra trainingen die u in modules kunt afnemen. Deelnemers leren wat de meest voorkomende gevaren en valkuilen zijn bij het dagelijks gebruik van ICT, internet, (social) media, zowel zakelijk als privé en leren misbruik door derden te herkennen. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.

Privacy by Design

Privacy by Default

Security by Design

Meer inzicht, meer risicobewustzijn, meer beheersing & meer compliance

Voor de professional en de non-professional,

eenvoudig qua opzet, de materie is immers al complex genoeg.

Meer weten

Organisaties die de CyberManager software gebruiken:

Bescherm uw organisatie vandaag

Neem contact met ons op